Home

เรียงลําดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา - วิกิพีเดี

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา เนื้อหา 1 สมัยราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 1893 - 1913 การแบ่งยุคสมัย. การจัดแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแสดงพระทัศนะไว้ในพระนิพนธ์. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์. ๑. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุระหว่างราว ๕๐,๐๐๐-๑,๗๐๐ ปีมาแล้ว สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทยเป็นการศึกษา.

บทที่ ๑ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์. ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาและมีความสำคัญควรแก่การศึกษาแต่ในการศึกษาเรื่องราว. 1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย เป็น สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการคิดตังอักษรขึ้นใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆ การศึกษาทางประวัติศาสตร์ จึงต้อง.

ประวัติศาสตร์ไทย - วิกิพีเดี

 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติ.
 2. ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ( 5 ขั้น) ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย เป็นขั้นตอนแรก นักปร..
 3. ประวัติศาสตร์เกาหลี จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่. กรุงเทพฯ: โพสต์, 2555. ภูวดล ทรงประเสริฐ. ประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่
 4. บทเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นป.1-ป.6 และบุคคลที่สนใ
 5. Play this game to review Government. ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไ

ละครและหนังประวัติศาสตร์เกาหลี ตามลำดับยุคสมัย (อัพเดท 2016) Seoninjoo พฤษภาคม 10, 2559 A KOREAN , DRAMA , HISTORY , REVIE วิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่ 5 การเรียบเรียง ใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์. ลำดับเหตุการณ์ [TU Subject Heading] Chronology, Historical: ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading] cycl ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ . 1. ของวิธีการทางประวัติ คือ แยกประเภท โดยเรียงเหตุการณ์ ตามลำดับเวลาก่อนหลัง เพราะ. ลำดับเหตุการณ์, สิบเผ่าทางเหนือกบฏต่อเรโหโบอัม, เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอน

สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การแป คำชี้แจง : ให้นักเรียนนำประเด็นสำคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณมาเรียงลำดับในเส้นเวลา (Timeline ประวัติศาสตร์จีน; ยุคโบราณ: สามราชาห้าจักรพรรดิ: ราชวงศ์เซี่ย 2100-1600 bce: ราชวงศ์ชาง 1600-1046 bce: ราชวงศ์โจว 1045-256 bce ราชวงศ์โจวตะวันตก 1046-771 bce ราชวงศ์โจวตะวัน. ประมวลเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของไทย (ล้มล้างรัฐบาล) หลัง พ.ศ. 2475 ก่อน.

การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

Play this game to review Ancient History. ให้นักเรียนเรียงองค์ประกอบของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้อง 6 การคัดเลือกหลักฐาน 5 การรวบรวมหลักฐาน<br>4 การกำหนด. ลำดับเหตุการณ์การรัฐประหารพระนารายณ์. ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๘ คณะราชทูตไทยที่ไปฝรั่งเศสกลับถึงกรุงศรีอยุธยา คณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔. ประวัติศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ (ขึ้นต้อนด้วย ก.) ประวัติศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ (ขึ้นต้นด้วย ข,จ,ฉ,ช) ประวัติศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ (ต่อ

ลำดับเหตุการณ์ -ยังไม่พบทางดับทุกข์ 3.บำเพ็ญทุกรกิริยา ช่วยหน่อยครับ ประวัติศาสตร์ ม.1 ..การสร้างเครื่องมือหินโอลดูไวเป็นวิธีการสร้างเครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 2.3 ล้านปีก่อ Time Line เหตุการณ์ต่างๆของโลก(และไทย) เอาตามที่พอจะนึกออกนะครับ อาจจะไม่ละเอียดนักและปีเหตการณ์อาจจะไม่ตรงเป๊ะ เครดิต กูเกิ้ล วิกีพีเดีย และ. อยากให้ให้ผู้รู้เรียงลำดับ ราชวงศ์จีน ให้หน่อยครับเอาตั้งแต่ยุค นิยาย ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ประวัติศาสตร์

Start studying สอบกลางภาค ประวัติศาสตร์. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools ธรณีประวัติ. คือ ประวัติศาสตร์ทางธรณีของโลก ที่จะบอกเล่าความเป็นมา และ สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง. 1. ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไร ก. ทำให้เกิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข. กำหนดวิธีการทางประวัติศาสตร์ ค... ลำดับเหตุการณ์, แผนที่, และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร. คำนำ. ลำดับเหตุการณ์ของประวัติศาสนจักร. ดรรชนีสถานที่-ชื่ หลักเกณฑ์การเทียบศักราช. ศักราช หมายถึง อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ.

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสต ป.1/2 เรียงลำดับ เหตุการณ์ในชีวิต <p>สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้</p> alternatives <p>บอกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต</p> 11 ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก; 9 เหตุการณ์นองเลือด นรกบนดิน สะเทือนขวัญที่สุดของโล About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. • ส 4.1 (ป.1/2) เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น • ส 4.1 (ป.1/3) บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อ

มันเรียงลำดับของขั้วยาว Help! (1965) - I want a battle. ฉันจะบอกคุณเรียงลำดับของ คนที่ฉัน How I Won the War (1967) Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Moral เหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์การเมืองไทย Posted on October 19, 2017 October 20, 2017 by admin Faceboo

บทที่ ๑ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ - Kruchuycha

2.2 เอกสารพื้นเมือง เอกสารพื้นเมืองนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญของประเทศไทย มัก. 2010 เทคนิคแฮร์ริสเมทริกซ์ในการก่อสร้างของลำดับเหตุการณ์ญาติของภาพหินในแอฟริกาใต้ แถลงการณ์ทางโบราณคดีของแอฟริกาใต้ 65 (192): 148-153

ประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมีความยาวนานและ • ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจากทางตอนเหนือที่ค่อยๆ อพยพ • ลำดับเหตุการณ์ สำคัญใน. อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา นับเป็นราชธานีต้นกำเนิดของประเทศไทย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าได้รับการสถาปนาขึ้นราวปี พ.ศ. 1893 โดยตั้งอยู่.

เรียงลำดับเหตุการณ์ ประวัติศาตร์จีน | highlight ep.23 | เก่งจริงชิงค่าเทอม ช่อง one31 posted a video to playlist เก่งจริงชิงค่าเทอม ประวัติศาสตร์ Showing 1-30 of 119 results เรียงตามความนิยม เรียงตามลำดับล่าสุด เรียงตามราคา: ต่ำไปสูง เรียงตามราคา: สูงไปต่ อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ จะเรียงลำดับสลับกับ เรียงลำดับเหตุการณ์ที่ตรง.

เรียงลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี ค.ศ. 1943 ลำดับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอ จนถึงทุกวันนี้เชื่อว่าพวกเราก็อาจจะไม่ลืมเหตุการณ์สำคัญ.

การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัย - pannipa3105

ประวัติศาสตร์ เหยื่อรายสำคัญการปฏิวัติวัฒนธรรม ที่บดบังบารมีประธานเหมา-เจียงชิ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เรียงลำดับชีวประวัติของ Elon Musk. 17 Feb, 2019. เหตุการณ์. สมัยประวัติศาสตร์ เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตามราชธานีของไทยเรียงตามลำดับ ได้แก่. ตัวอย่างเช่น: ถ้าคุณกำลังนำเสนอภาพรวมทางประวัติศาสตร์ คุณอาจจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิด หรือถ้าคุณกำลังนำเสนอการตีความทาง. See more of ประวัติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ของฝรั่งเศส จนถึงเหตุการณ์ลอบสังหาร บนTimelineของเราทางด้านขวา ซึ่งเรียงลำดับ.

ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์จีน โดยเลือกหมายเลข 1-15

วิธีการทางประวัติศาสตร์ histor

ประวัติศาสตร์: วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( 5 ขั้นตอน

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ คดีประวัติศาสตร์'ปราสาทพระวิหาร' ไทยรัฐออนไลน์ 11 พ.ย. 2556 10:30 น #ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ปาตานีโดยย่อ ดังนี้ พศ 643-1243 สมัยอาจักรศรีวิชัยมีอำนาจเหนื่อแหลมมลายู พศ.893 มีการตั้งหลักแหล่งแบบอินเดียในเคดาห์. บทที่ 4 ธรณีประวัติ อายุทางธรณีวิทยา เป็นอายุที่เกี่ยวกับการเกิดของโลก ทุกอย่างที่อยู่ใต้ผิวดินจะเกี่ยวข้องกับธรณีวิทย.. นี่คือเหตุการณ์ที่เป็นหลักหมายทางประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์เซี่ย ที่เรียกขานกันว่า 'ไท่คังเสียเมือง (太康失国)อี้ยึดครองเซี่ย (后羿代夏)และเส้า.

ประวัติศาสตร์เกาหลี - วิกิพีเดี

เจาะพิธีสาบานตนของ 'ไบเดน' พลิกหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ไทยรัฐออนไลน์ 19 ม.ค. 2564 09:12 น ทำไมต้องเรียงลำดับเหตุการณ์. 0. ไหนเกิดก่อนหลัง ทำให้ง่ายต่อการเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์. 0 ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎรแสดงรายการเหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะราษฎรในปี 2469 จนหมดอำนาจในปี 2490 . เหตุการณ์ปฏิวัติสยามเมื่อวันที่ 24. เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการนับศักราชและการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติ ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทาง.

ประวัติศาสตร์ ป

ประวัติศาสตร์ ม

จิตรกรรมประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: History painting) เริ่มเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ค.ศ. 1667 โดยอันเดร เฟลิเบียน (André Félibien) จิตกรประวัติศาสตร์, สถาปนิก, นักทฤษฎีคลาสสิก. ต้นทางประวัติศาสตร์ - มติชนอคาเดมี นำเที่ยว อู่ทอง-สุพรรณภูมิ ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย นำโดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จากภาควิชาประวัติ. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์. บีบีซีไทยลำดับเหตุการณ์การชุมนุมและการเคลื่อนไหวทาง. หลักฐานทางประวัติ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใน ต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่.

ประวัติศาสตร์ ในขณะที่ May 18 ฉายภาพของเหตุการณ์ไล่เรียงตามลำดับ และทำงานวิจัยเพื่อชำระประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ทาง. ภาพบนธนบัตร สิ่งสะท้อนสำนึกทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ทาง. การกอบกู้เอกราชครั้งที่ 2 [แก้ไข]. ครั้นต่อมา พระยาวชิรปราการได้รวบรวมชุมนุมทั้งหมดที่เมืองจันทร์ แล้วได้ขับไล่พม่า และสามารถกอบกู้เอกราช. ประวัติศาสตร์สุโขทัย, ประวัติศาสตร์สุโขทัย หมายถึง, ประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ, ประวัติศาสตร์สุโขทัย ความหมาย, ประวัติศาสตร์สุโขทัย คืออะไ

ละครและหนังประวัติศาสตร์เกาหลี ตามลำดับยุคสมัย (อัพเดท

 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. สมัยประวัติศาสตร์ 19. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1. การกำหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะศึกษา 2. การรวบรวมหลักฐาน 3
 2. Posts about บทที่ 4 ธรณีประวัติ written by supattra150541201
 3. ลำดับเหตุการณ์ก่อนการปฏิวัติ (พ.ศ. 2469-2475) []พ.ศ. 246กุมภาพันธ์ - คณะราษฎรได้ถูกจัดตั้ง และประชุมครั้งแรก ที่หอพัก Rue Du Somerard กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.

นักประวัติศาสตร์จีนแบ่งราชวงศ์โจวออกเป็น ราชวงศ์โจวตะวันตก และ ราชวงศ์โจวตะวันออก ซึ่งมีระยะครองแผ่นดินต่อเนื่องกัน 790 ปี(ยาวนานที่สุดใน. ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์. อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริเวณสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่มีองค์ประกอบ.

ประวัติศาสตร์- ในคอลัมน์นี้จะทยอยบรรยายไล่เรียงไปตามลำดับ. เหตุการณ์ ที่ 17 มิถุนายน 1789 จึงเป็นห้วงเวลาสำคัญทางประวัติ. หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ รหัสวิชา ส 12102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสา..

ประวัติศาสตร์. คลองแสนแสบ โลเคชั่นใน แผลเก่า คือเส้นทางทัพสำคัญในสงครามไทย-ญวน..ทำไมชื่อ. จดหมายเหตุ (Archives) เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนมากเป็นเรื่องราวของทางราชการ หรือกึ่งราชการ เช่นจดหมายเหตุของลาลูแบร์ (เมื่อ. รมว.วัฒนธรรม สั่งการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จดบันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์ การช่วยชีวิต 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง โดยให้ประมวล. วรรณกรรมไทยอิงประวัติศาสตร์ Showing all 11 results เรียงตามความนิยม เรียงตามลำดับล่าสุด เรียงตามราคา: ต่ำไปสูง เรียงตามราคา: สูงไปต่ รายละเอียด : อัจฉริยะ 100 หน้า เหตุการณ์เขย่าโลก. อัจฉริยะ 100 หน้า เหตุการณ์เขย่าโลก. เรื่องน่ารู้ : การแบ่งยุคสมัยทางประวัติ.

วิธีการทางประวัติศาสตร์ - Thai histor

 1. ประวัติศาสตร์ช่วงต้น: การเข้ามาอยู่อาศัย: แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท: บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ.: บ้านเก่า ~2000 ปีก่อน พ.ศ
 2. วิธีการดูหนังในจักรวาลสยองคอนเจอริ่ง แบบเข้าใจง่าย เรียงไทม์ไลน์ยังไง? - เช็ครอบฉายเมเจอร์ Major Best cinema in Thailand The Best cinema in Bangkok อัพเดทหนังใหม่ หนังไทย หนัง.
 3. ลำดับเหตุการณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค

ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ histor

 1. ลำดับเหตุการณ์ - The Church of
 2. สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การแปล - สามารถ
 3. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้
 4. ประวัติศาสตร์จีน - วิกิพีเดี
 5. เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย
 6. ทดสอบก่อน เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ Quiz - Quiziz
 7. ลำดับเหตุการณ์การรัฐประหารพระนารายณ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงธนบุรี

 1. ลำดับเหตุการณ์การค้นคว้าทางพ้นทุกข์ของพระพ - Clea
 2. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร
 3. Time Line เหตุการณ์ต่างๆของโลก(และไทย) - Panti
 4. อยากให้เรียงลำดับ ราชวงศ์จีน หน่อยครับ - Panti
 5. สอบกลางภาค ประวัติศาสตร์ Flashcards Quizle
 • แค่ ป ชั่ น อ่อยแรง.
 • หญ้าเทียม outdoor.
 • ประกวดนางงามวันนี้.
 • กินเนสเวิลด์เรคคอร์ด 2020.
 • ฝันเห็น พระพุทธ รูป โบราณ.
 • หินปูนในปาก ภาษาอังกฤษ.
 • Pistachio.
 • บันไดไม้.
 • ฮีลลิ่งแฟคเตอร์.
 • สิวผดขึ้นหน้าผาก.
 • Abc analysis การเคลื่อนไหว.
 • ผ้าพันคอลูกเสือครู ขอนแก่น.
 • Star wars: the rise of skywalker imdb.
 • มอเตอร์ ทำรถ.
 • ที่พักจันทบุรี ติดน้ําตก pantip 2563.
 • ระบบ สืบพันธุ์ เพศหญิงมี อะไร บาง.
 • ประวัติ Monster Hunter.
 • ปราบเสื้อแดง.
 • Super Tenere vs V Strom 1000.
 • หมอทางเดินปัสสาวะหญิง.
 • ผมสีไวน์แดง.
 • STAND ALONE Aimer แปล.
 • มะขามแช่อิ่มใกล้ฉัน.
 • ประเภท ของ แอ พ พลิ เค ชั่ น การ สื่อสาร ที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต internet.
 • Poll แปลว่า.
 • ชุดเจ้าสาวปาดไหล่มินิมอล.
 • ลีลาวดี รีสอร์ท บางเสร่.
 • LINE Chrome.
 • จุดเด่นนิวซีแลนด์.
 • รถบรรทุก 4 ล้อ kiaมือสอง.
 • ลักษณะ ของจระเข้.
 • แตงกวาการ์ตูน.
 • เอี ย ซาน โต ริ นี้.
 • การบินแม่ฟ้าหลวง ดีไหม.
 • หาพื้นที่สามเหลี่ยม เวกเตอร์.
 • ซีลถุงด้วยเตารีด.
 • ป้ายโฆษณามีกี่ประเภท.
 • กินน้ำแข็ง แล้ว ไม่ สบาย.
 • ฝาครอบวาล์ว เชฟ โร เลต โซนิค.
 • Lewis Carroll.
 • นวดหน้ายกกระชับได้จริงหรือ.