Home

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้โตเร็ว

10.ลูกปลาดุก บ่อปลาซีเมนต์สร้างเสร็จใหม่ๆ เติมน้ำ 3/4 ของบ่อ แล้วใส่หยวกกล้วยสับลงไปแช่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้หยวกกล้วยช่วยกำจัดฤ ท ธิ์ปูน. 10.ลูกปลาดุก 70-80 ตัว บ่อปลาซีเมนต์สร้างเสร็จใหม่ๆ เติมน้ำ 3/4 ของบ่อ แล้วใส่หยวกกล้วยสับลงไปแช่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้หยวกกล้วยช่วยกำจัดฤทธิ์. ปลาดุกเป็นปลาทีสามารถเลีÊยงได้ง่าย โตเร็ว หายใจ ซึงช่วยให้ปลาดุก ได้ทัÊงในบ่อดินบ่อซีเมนต์และในกระชัง แต่. วีธีคลายเครียดหลังสอบเสร็จ #เลี้ยงปลาดุกแบบง่ายๆ #ปลาไหลเผือกบ้าน.

การเลี้ยงปลาเป็นใหญ่ เมื่อลูกปลาอายุ 1 เดือน จะย้ายปลาช่อนลงบ่อเลี้ยงขนาด 5×10 เมตร จำนวนบ่อละ 2000-3000 ตัว ช่วงนี้กรณีไม่มีจิ้งหรีดหรือไม่เพียงพอ. ผลงานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนจากอาหารที่เราทำเองเพื่อลดต้นทุนได้. ก่อนการปล่อยลูกปลาลงสู่บ่อควรเอาถุงปลาแช่น้ำในบ่ 10-15 นาทีเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิให้เเท่ากัน ป้องกันการช็อคน้ำของลูกปลา ขนาดลูกลูกปลาที่. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 1. การปูพลาสติก * พลาสติกสีขาว (บาง) * พลาสติกสีด า (หนา) * ดินรองก้นหลุม 2. การใส่น้ หนุ่มเชียงราย เลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ สร้างรายได้ 50,000 บาทต่อเดือ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ - คนพอเพีย

 1. ในปัจจุบันบริเวณบ้านคุณพงษ์ศักดิ์ มีวงบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงหอยขม 12 บ่อ และทำการเลี้ยงปลานิล 1 บ่อ ขนาด 10*20 เมตร สำหรับการทำนาให้คุณพ่อคุณแม่.
 2. ประโยชน์การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์มีหลายรายการอาทิ ใช้พื้นที่น้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ ใช้เวลาเลี้ยงสั้น รุ่นละประมาณ 90-120 วัน ปลาดุก.
 3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับ.
 4. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์2. สด หรือไส้ไก่ ลงไปสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้ปลาดุกโตเร็วยิ่งขึ้น การเลี้ยงปลาดุกใน.

รายได้ดีมาก!!! เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์ ง่ายๆ สร้าง

 1. ลงลูกปลามีความสำคัญอย่างมากที่วงบ่อซีเมนต์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานหลังจากทำความสะอาดบ่อให้เรียบร้อยแล้วแช่ ต้นกล้วยทิ้งไว้ใส่น้ำจน.
 2. วิธีเลี้ยง ปลาช่อนในบ่อซีเมนต์เลี้ยงง่าย กำไรดี ทำเป็นอาชีพเสริม.
 3. ในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนวงนี้ จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 เดือนกว่าๆ คุณจะได้ปลาดุกขนาด 4 ตัวโล ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ ราคาขาย.
 4. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงปลา ให้ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องดูเลี้ยงอย่ างไรให้โตเร็ว.
 5. สวัสดีค่ะ คลิบนี้มาแบ่งปันสาระดีๆในการเลี้ยงปลาในบ่อปูน.

การเลี้ยงกบในบ่อดินและบ่อปูน. ขั้นตอนวิธีการ. ขนาดบ่อและอัตราการปล่อย ขนาดบ่อ 4 x 4 เมตร ทำแอ่งน้ำขนาด 3 x 3 เมตร ลึก 20 ซ.ม. เลี้ยงกบได้ประมาณ 1,000 ตัว. ปราชญ์ชาวบ้านเขากรม แนะการเลี้ยงปลาดุกด้วยมะละกอแทน บ่อซีเมนต์ที่สร้าง เต็มที่ ให้ลูกปลาดุกในปริมาณ.

เลี้ยงกบพื้นเมืองแนวใหม่ ขยายพันธุ์นอกฤดู 3 เดือน จับขายได คุณณัฐสุดาเล่าให้ฟังต่ออีกว่า ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดและต้องเลี้ยงในบ่อดิน อาจทำให้เวลารับประทานผู้บริโภคอาจจะได้กลิ่นโคลนดินแทรกซึมมากับ. การเลี้ยงปลานิล ในบ่อปูน ต้นทุนสร้าง 3,000 บาท/บ่อ. คุณจำนงค์ บุญเลิศ เจ้าของกิจการ จำนงค์ฟาร์ม แห่ง อ.พาน จ.เชียงราย ได้เปิดโอกาสให้ทีมงานนิตยสาร. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ควรปรับสภาพน้ำในบ่อที่เลี้ยงให้มีสภาพเป็นกลางหรือด่างเล็กน้อย แต่ต้องแน่ใจว่าบ่อซีเมนต์จะต้องหมดฤทธิ์ของ. ให้ใช้ปูนขาวปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเลี้ยงปลาดุก 60 ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ โรยให้ทั่วบริเวณบ่อ ใส่ปุยคอก 200กิโลกรัมต่อไร่ แล้วปล่อยน้ำเข้า.

ในบริเวณบ้านคุณพงษ์ศักดิ์ตอนนี้ มีวงบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงหอยขมถึง 12 บ่อ และทำการเลี้ยงปลานิล 1 บ่อ ขนาด 10*20 เมตร. จากการทดลองเลี้ยงหอยขมใน. เตรียมบ่อซีเมนต์. 1.บ่อซีเมนต์ควรทำหลายๆบ่อ ก็จะดี เช่น บ่ออนุบาลปลาช่อน ควรมีขนาด 2 x 3 เมตรหรือ 2×2 เมตรก็ได้ ความลึกขนาด 30 ซม

ในปัจจุบันธุรกิจเลี้ยงลูกปลาดุกบิ๊กอุยของคุณสำเนามีทั้งเพาะลูกปลาตุ้ม แล้วให้เกษตรกรในเครือข่าย จำนวน 40 ราย และเป็นชาวบ้านที่อยู่ใน. มาเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป ระดับโปรตีนไม่น้อย กว่า 30% จ านวน 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้า คือ ชุดการทดลองที่ 1 อาหารปลาดุกส าเร็จรูป (CF) (ชุดควบคุม.

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงง่ายโตเร็วรายได้ดี วิธี. ในช่วงอนุบาลควรให้อาหารสำเร็จอย่างเต็มที่ เช้า-เย็น เลี้ยงได้ประมาณ 15-20 วัน ให้ทำการลดอาหารสำเร็จ ใส่ผักตบลงไป และเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปด้วย. การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดต้นทุน และที่สำคัญที่สุดไม่.

รวมสูตรอาชีพ วิธีเลี้ยงปลาดุก, วิธีเลี้ยงปลาดุกในกระชัง และทำให้ปลาโตเร็ว แต่ข้อเสียของ ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ปลานิล ถึงกับตกใจ เมื่อปลาหมอที่เลี้ยงอยู่ในบ่อใกล้ๆ กันโตเอาโตเอา...เพียงแค่ 2 เดือน 15 วัน แต่ตัวโตเกือบเท่าฝ่ามือ...นี่เป็นเรื่องจริงที่ถูก.

เมื่อลูกปลาอายุ 1 เดือน จะย้ายปลาช่อนลงบ่อเลี้ยงขนาด 5×10 เมตร จำนวนบ่อละ 2000-3000 ตัว ช่วงนี้กรณีไม่มีจิ้งหรีดหรือไม่เพียงพอ ให้ใช้หอยเชอรี่มาต้ม. ในอัตราส่วนกบ : ปลาดุก 100:20 ด้านบนของบ่อจะเปิดกว้างเพื่อให้แดดส่องลงไปทั่วถึง มุมใดมุมหนึ่งของบ่นำทางมะพร้าวมาปกคลุม เพื่อเป็นส่วนของร่ม. อาชีพทำเงิน !! เทคนิคเลี้ยงปลากะพงในบ่อดินให้เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อปลารสชาติดี !! การเลี้ยงปลาคราฟให้โตเร็ว ปลาที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก. ใช้อาหารปลากะพงขาวโปรตีน 40% ขึ้นไป โดยจะให้อาหารวันละ 2 มื้อ ช่วงเช้า และช่วงเย็น ในแต่ละมื้อจะให้อาหารจนกว่าปลาจะอิ่ม อัตราการแลกเนื้อของ.

'เลี้ยงปูนาในบ่อดิน' ส่งขายสามารถสร้างรายได้มากกว่าเดือนละหมื่นบาทขึ้นไป โดยปูที่ผ่านการเลี้ยงแบบนี้ เมื่อนำไปทำอาหารจะมีความมัน , กรอบ. 7. วิตามินสำหรับกุ้ง และผงแร่ธาตุ เพื่อช่วยกระตุ้นให้กุ้งโตเร็ว ลอกคราบเร็วขึ้น. เริ่มต้นการเลี้ยงกุ้งในบ่อซีเมนต์ 1 น่าสนใจมาก! เลี้ยงปลาดุกในโอ่ง ช่วยให้โตไว สร้างรายได้งาม เผยเทคนิคการเลี้ยง Publish 2018-01-29 16:40:4 การเลี้ยงปูนาในบ่อดิน วิธีนี้ควรมีอวนมุ้งตาถี่ล้อมรอบบ่อเพื่อป้องกันปูหนี แต่ข้อสำคัญของบ่อเลี้ยงปูนาคือ ประมาณ 3/4 ของพื้นที่บ่อควรเป็น. บ่อซีเมนต์ใหม่ๆ แก้ความเป็นด่าง ให้เร็วๆได้อย่างไร จะเอาไว้เลี้ยงปลาดุก. หยวกกล้วย..ช่วยกำจัดฤทธิ์ปูนในบ่อซีเมนต์..ก่อน.

การอนุบาลลูกปลาดุกในบ่อซีเมนต์ สามารถดูแลรักษาได้ง่ายขนาดของบ่อซีเมนต์ควรมีขนาดประมาณ 2-5 ตารางเมตร ระดับความลึกของน้ำทีใช้อนุบาลลึก. บ่อปลาซีเมนต์สร้างเสร็จใหม่ๆ เติมน้ำ 3/4 ของบ่อ แล้วใส่หยวกกล้วยสับลงไปแช่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้หยวกกล้วยช่วยกำจัดฤทธิ์ปูนช่วยปรับค่า ph. คลิป - 3 ขั้นตอนง่ายๆ วิธีเตรียมบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก พร้อมสาธิตวิธีการทำแบบละเอียด เลี้ยงขายรวย : วีดีโอ เกษต 2.การเลี้ยงหนูนาให้ได้คุณภาพสิ่งที่ลืมไม่ได้นั่นคือที่อยู่ โดยจะใช้วงบ่อซีเมนต์ซ้อนกัน 2 ใบ ถ้าขนาดบ่อ 60 เซนติเมตร ใส่ลูกหนูนาได้ประมาณ 15. ในที่สุดเขาจึงตัดใจเลี้ยงเองเป็นเจ้าแรกของ จ.ชัยนาท ทดลอง 2 บ่อลงทุนทั้งจ้างขุดบ่อ ค่าอาหารสำเร็จรูป ตกบ่อละเกือบ 3 แสนบาท ลงปลากรอยไปบ่อละ 1.

และเสริมด้วยอาหารปลาดุกบดละเอียดผสมข้าวเหนียวทำให้หอยขมโตเร็ว ผมคำนวณ ดูจากขนาดและน้ำหนักจะโตกว่าในธรรมชาติถึง 1 เดือน เขายืนยัน จาก. เลี้ยงปลาคาร์ฟให้เชื่อง ดังนั้นสรุปได้ว่า. อดอาหาร 1 อาทิตย์ จากนั้นให้อาหาร 2 - 3 เม็ด ใกล้ ๆ แล้ว กำอาหารในมือ จุ่มในน้ำรอ พอปลาขึ้นมา ก็ค่อย ๆ. 7 ต.ค. 2020 - เลี้ยงปลาสลิด ปล่อยพ่อเเม่พันธ์ ลงในบ่อพลาสติ ในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงง่าย-โตเร็ว- 1.เติมน้ำลงบ่อปูนให้ได้ขนาดความลึก 50 ซม

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และบ่อพลาสติก ถ้ามีพื้นที่จำกัด การเลี้ยงในบ่อพลาสติกก็เป็นทางออกที่ดี และ. ท่อ/ บ่อซีเมนต์ ท่อซีเมนต์ส่วนใหญ่จะขนาด 1 ตารางเมตร เหมาะกับคนมีพื้นที่น้อย ๆ ก็สามารถเลี้ยงปลาไว้กินเองได้ หรือให้เด็ก ๆ หัดเลี้ยงปลา. การเลี้ยงปลาดุก 1. การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ควรปรับสภ ทางที่ดีควรปล่อยปลาหาง นกยูงลงไปในบ่อหอย ขมด้วยเพื่อช่วยกินลูกน้ำที่จะมารบ กวนหอยขมอาจทำให้เป็นโรคได้ หากบ่อที่เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยจะ. วิธีการเลี้ยงปลาหลด ทั้งในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์ (รายละเอียด) สุดเจ๋ง!! วิธีปลูกกล้วยกลับหัว โตไว!! ให้ผลผลิตเยอ

เทคนิคการเลี้ยงปลาคราฟให้โตเร็ว. ควรเป็นบ่อซีเมนต์ ประปามีสภาพเป็นกลางค่ะ ซึ่งน้ำฝนหากใช้ในการเลี้ยงปลาจะ. เลี้ยงหอยขม ในบ่อซีเมนต์ ส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปลานิล ขุดบ่อประมาณ 20 ดิน และโตเร็วกว่าใน ธรรมชาติด้วย. สูตรนี้ใช้เลี้ยงปลาที่มีขนาดลำตัว 1 นิ้วขึ้นไป สูตรนี้มีต้นทุนกิโลกรัมละ 10 บาทเหมาะสำหรับปลากินพืช เช่น ปลานิล,ปลาตะเพียน,แต่หากปรับมาให้. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ คุณชา ลี สุวรรณชาตรี อยู่บ้านเลขที่ 319 ม.18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ - YouTub

เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งน้ำในบ่อจะมีคุณภาพเสื่อมลง เนื่องจากสิ่งขับถ่ายออกมาจากตัวปลาและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในบ่อ จึงจำเป็นต้องมี. ผู้ที่สนใจจะเลี้ยงกบไว้ข้างบ้านนั้น แนะนำให้เลี้ยงกบคอนโด นอกจากจะไม่สิ้นเปลืองน้ำ ใช้พื้นที่ไม่มากแล้ว กบที่เลี้ยงในคอนโดจะโตเร็วกว่า. อยากมีรายได้เสริมหลายๆทาง แม้จะได้ทีละน้อย แต่หมั่นออมไว้ รวยๆๆ อิอิ ผมอยากเลี้ยงปลากับกบมานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสซักที ครั้งนี้จึงคิด. ปลาดุกหนองคาย. 36,278 likes · 7,584 talking about this · 1 was here. วันนี้เราเลี้ยงปลา วันหน้าปลาเลี้ยงเร

การเลี้ยงปลาดุก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์และใน กระชัง แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งขนาดบ่อดินที่เหมาะสมควรมีขนาด ไม.. เลี้ยงปลาคาร์ปไว้ชมความงามในบ่อซีเมนต์ข้างบ้าน หน้าบ้าน หลายคนคงนึกสงสัย ฟูมฟักมานานหลายปี อาหารไม่เคยขาด น้ำสะอาดใสไหลเย็น ปลาคาร์ป. ปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร 1 เป็นปลาหมอปรับปรุงสายพันธุ์ที่ประมงจังหวัดสุโขทัย นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในพื้นชุมชนบ้านวังศรีไพร ที่.

วิธี เลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงง่าย รายได้ดี

 1. สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ไว้ให้ ศึกษาเรียนรู้ ๒ รูปแบบ คือ ๑. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขนา
 2. การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อย อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารได้ในทุกครอบครัว ที่พอจะมีพื้นที่ของบ้านเหลือ.
 3. 3. สูตรอาหารเลี้ยงปลา เพื่อให้ลูกปลาโตไวและสุขภาพแข็งแรง. ส่วนผสม. 1. ปลายข้าวที่ต้มสุกแล้ว 5 กิโลกรัม. 2. รำข้าวละเอียด 5.
 4. เทคนิค เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์แบบง่ายๆ ได้ยอดขายโลเป็นพัน. by Smart SME, 25 กรกฎาคม 256
 5. ปลาที่โตเร็วที่สุดคือ แม่บอกเกษตรเขาเอามาแจกและให้เลี้ยงแบบก่ออ่าง ปลาดุกในบ่อดูแลตัวเองไม่ได้ เราต้องเลี้ยงเหมื.
 6. หลายๆที่แนะนำให้เลี้ยงกบด้วยอาหารปลาดุก ผมมีความคิดเห็นต่างออกไปนะครับ เพราะว่าอาหารปลาดุกนั้นโปรตีนจะต่ำกว่าอาหารกบอย่างมาก นั่น.

เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน 4 ตัวโล - YouTub

 1. การเลี้ยงปลาหลดสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ หากเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ควรมีขนาด 4 x 4 เมตร ความสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร ผิวบ่อฉาบให้.
 2. ปลาดุก ดุกด้าน จึงได้มีการเพาะเลี้ยงและผสมเทียมในบ่อ ปลาลูกผสม เรียกว่า ปลาดุกบิ๊กอุย ทำให้โตเร็วและเลี้ยงง่าย.
 3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์อิฐบล็อก1.สามารถเลี้ยงได้ในบริเวณรอบบ้านพักดูแลได้สะดวก จับบริโภคหรือขายได้ง่าย 2.เลี้ยงได้จำนวนมากใช้พื้นที่.
 4. ใครมีประสบการณ์ มีความรู้บ้างคะ กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในวงบ่ออยู่ อยากจะเริ่มทำอย่างจริงจังค่ะ กะจะเลี้ยงซักประมาณ4000-5000.
 5. หัวข้อ: การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ (อ่าน 28837 ครั้ง) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี
 6. ← การเลี้ยงดูไก่เล็ก. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน →. เลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต

1.มีการเลี้ยงปลาดุกพันธุ์รัฐเซีย จำนวน 1500 ตัว ในบ่อเลี้ยง จำนวน 1บ่อ รอให้ปลาดุกโตเต็มวัยเพื่อนำผลผลิตที่ได้ส่งโครงการอาหารกลางวั การเลี้ยงกบคอนโด นอกจากจะไม่สิ้นเปลืองน้ำแล้วยังใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย กบที่เลี้ยงในคอนโดจะโตเร็วกว่ากบที่เลี้ยงในบ่อลอยที่ต้องใช้เวลา. การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ การจำหน่าย 1.ก่อนจะจำหน่าย 2 วัน ให้นำดินลูกรังสีแดงหรือซังข้าวมาแช่ไว้ในบ่อ จะทำให้ปลาดุกมีสีเหลืองสวย ขายได้.

- ก่อนจะนำบ่อซีเมนต์มาเลี้ยงปลา ควรฆ่ากรดฆ่าด่างต่างในบ่อปูน โดยให้นำหัวกล้วยหรือต้นกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ นำใส่บ่อปูนใส่น้ำให้เต็ม. #เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ด้วยผักตบชวา การเลี้ยงปลาดุก ส่วนมาก จะเลี้ยงกันในบ่อดินและให้กินอาหารเม็ด หรือจำพวกไส้เป็ด ไส้ไก่ เป็นอาหาร.. โดยในช่วงอนุบาลลูกปลาดุกจะให้อาหารสำเร็จรูปแบบเม็ด กินอย่างเต็มที่วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 15-20 วัน ก็นำผักตบชวามาใส่ลงไป. *การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อปูนซีเมนต์ คุณประวิง บอกว่า เป็นการเลี้ยงที่ไม่มีความเสี่ยงอะไร สามารถควบคุมได้ ทั้งอาหาร อัตราการ. ในการเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อนี้ จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 เดือนกว่าๆ คุณจะได้ปลาดุกขนาด 4 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ.

เผยการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อดิน เลี้ยงง่าย โตไว - เกษตรผสมผสา

หนุ่มเชียงราย เลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ สร้างรายได้ 50,000

เลี้ยงหอยขมในวงบ่อซิเมนต์ ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ

ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ทนโรค ตัวใหญ่บิ๊ก. บ่อควรรอยู่ในที่ร่มเพราะปูไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าอากาศร้อนมากปูจะเครียดจะสลัดขาและน็อคนำ้ตาย ดังนั้นบ่อเลี้ยงควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือมี. เลี้ยงปลาในกระชัง. หลายคนอาจสงสัย เลี้ยงในบ่อดิน ทำไมต้องมาเสียเงินทำกระชังด้วย อดิศร์ อธิบายง่ายๆ เลี้ยงในกระชังถึงเวลาจับขายทำได้ง่าย.

 • The Animal band.
 • พลอยสีฟ้าเข้ม.
 • ดุอา ต่างๆ.
 • Kyutae Oppa ฟ้า.
 • โครงงานอนุบาลเรื่องวุ้น.
 • วิธี กำจัด กกขนาก.
 • ทำ อ่างล้างหน้า เอง.
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มาม่า.
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง.
 • สิทธิความเป็นส่วนตัวมีกี่ประการ.
 • โลก โซ เชี่ ล ep. 6.
 • เมนูอาหารโรคความดันโลหิตสูง.
 • โหลดโปรแกรม gsp คิดเลขเร็ว.
 • มาตรฐานทางเท้า.
 • ถุงประคบร้อนเย็น.
 • จักรพรรดิ นี้ มิ ชิ โกะ Pantip.
 • Click 125i แต่งทัวริ่ง.
 • กาแฟมอคโคน่าสีเขียว.
 • Sony Vegas ปรับ ภาพ ให้ ชัด.
 • 123 stock images.
 • Gigabit Switch คือ.
 • สายพันธุ์ปลาออสก้า.
 • สารสกัดจากสาหร่ายทะเล.
 • แปรงฟันไม่ ถึง.
 • เปี่ยมรัก ภาษาอังกฤษ.
 • วิธีการ ของเทคโนโลยีการศึกษา.
 • รักคงยังไม่พอ 4sh.
 • หนังสือ นายหน้า อ สั ง หา PDF.
 • เครื่องจี้ไฝ กระ จุดด่างดํา.
 • ธนบัตร 5 บาท แบบ 11ราคา.
 • รถยนต์ไฟฟ้าจีน.
 • กระต่ายเป็น บิด.
 • การขึ้นรูป เหล็กกล้า.
 • Television PNG.
 • พืชที่ ควบคุมอุณหภูมิ.
 • ฝาครอบวาล์ว เชฟ โร เลต โซนิค.
 • สนามฟุตบอล ใกล้ฉัน.
 • บันไดหน้าบ้าน 3 ขั้น.
 • เพลงมะเขือเทศ เกาหลี.
 • Little Bit Horse Club ราคา.
 • Ducati monster ราคา มือสอง.